PIT O

formularz rozliczeniowy, PIT, podatek

fot. tax, pixabay.com., falco, cc

PIT O stanowi załącznik do zeznania w podatku dochodowym od osób fizycznych.  Jest przeznaczony dla podatników korzystających z ulg i odliczeń od dochodu lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.

Należy go wypełniać równocześnie z zeznaniem PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Małżonkowie, którzy rozliczają się na PIT-36 lub PIT-37 wspólnie, składają jeden załącznik PIT O. Jeśli rozliczenia dokonują osobno, każdy z nich musi wypełnić go niezależnie.

 

 

Rodzaje ulg, które należy wykazać w załączniku PIT/O za 2013 rok, to:
– ulga internetowa;
– ulga prorodzinna;
– ulga rehabilitacyjna;
– odliczenia z tytułu darowizn przekazywanych w trakcie roku na cele organizacji pożytku publicznego, wolontariatu, kultu religijnego, krwiodawstwa, na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą;
– odliczenie składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z bezrobotnym;
– ulga uczniowska;
– ulga z tytułu nabycia nowych technologii;
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Pobierz formularz rozliczeniowy PIT-O